Školní dokumenty
Školní řád platný od 1.9.2012 
Školní výlety, školy v přírodě a výjezdy do zahraničí
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Zlatá brána
Poskytování cestovních náhrad
Kolektivní smlouva
Školní preventivní strategie 2011 - 2014
Minimální preventivní program PRCH (příloha č. 1)
Prevence a řešení šikany (příloha č. 2)
Krizový plán (příloha č. 3)
Výroční zprávy
1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 prezentace 2007 
2008 2009 2010 2011 2012
2013