Školní parlament

Již druhým rokem u nás ve škole pracuje školní parlament. Od 5. do 9. ročníku si prostřednictvím voleb zvolily všechny třídy své zástupce:

2009/2010

Zasedání parlamentu svoláváme dle potřeby, minimálně však jednou měsíčně.

parlament

My, členové školního parlamentu, se zapojujeme do dění školy, podílíme se na přípravě a organizaci různých akcí. Naším úkolem je předat informace ze zasedání spolužákům ve třídách, prodiskutovat s nimi aktuální témata a jejich nápady a návrhy naopak tlumočit v parlamentu.

V září proběhla letošní první organizační schůzka. Na ní jsme hovořili o tom, jak můžeme ovlivňovat chod školy. Dohodli jsme se, že budeme přicházet s aktivitami a návrhy, které by k naší spokojenosti přispěly ke zlepšení školních podmínek.

V říjnu jsme řešili spolupráci s opavským zastupitelstvem v projektu „Jak zvelebit kulturní obraz Opavy“. Tento projekt se týká návrhů a využití objektů – kin, zkušebního a nahrávacího studia, sportovních areálů, …. Garanty projektu v naší škole se stali žáci 9.C – Josef Macháč, Matyáš Vojvodík a Luděk Plachký. Dále jsme diskutovali o návrzích, které se týkaly vylepšení školy, přípravy soutěží, projektů a dalších aktivit v období 1. pololetí.

V listopadu jsme projednávali návrh „Vánoční supershow“, která se uskuteční 21. 12. 2009. V rámci přípravy této velké celoškolní akce jsme si rozdělili jednotlivé úkoly:
- připravit se spolužáky ve třídách program – taneční vystoupení, rap, šerm, mažoretky, divadelní scénky,….
- vymyslet soutěže pro účastníky
- zvolili jsme moderátory supershow – Josefa Macháče a Pavla Horáka z 9. C a Dominika Stříbného z 9. B
- vybrali jsme DJ TRIO
Potěšil nás také příslib SRPDŠ sponzorovat tombolu.

parlament