Počty žáků ve třídách
Počty žáků ve třídách

třída chlapci dívky celkem
I.A 13 9 22
I.B 12 10 22
II.A 10 11 21
II.B 11 10 21
III.A 14 6 20
III.B 18 6 24
IV.A 11 11 22
IV.B 11 9 20
V.A 16 11 27
V.B 15 13 28
třída chlapci dívky celkem
VI.A 16 13 29
VI.B 15 14 29
VII.A 16 10 26
VII.B 18 7 25
VIII.A 13 14 27
VIII.B 12 16 28
IX.A 13 10 23
IX.B 16 8 24
IX.C 13 1 14


tříd chlapců dívek celkem
1.stupeň 10 131 96 227
2.stupeň 9 132 93 225
škola 19 263 189 452

Další stránka