Pedagogický sbor

ředitel a jeho zástupci
výchovný poradce a speciální pedagog

ICT koordinátoři

třídní učitelé 1. stupně

třídní učitelé 2. stupně

netřídní učitelé
vychovatelky školní družiny a klubu

Školní rok 2009/2010
připravuje se
Školní rok 2008/2009

Školní rok 2007/2008

Školní rok 2006/2007

Školní rok 2005/2006

Školní rok 2004/2005

pracoviště Edvarda Beneše 2

pracoviště Komenského 13