Výchovný poradce, speciální pedagog a metodik prevence
Funkce Jméno a příjmení, e-mail Aprobace
Výchovná
poradkyně
Mgr. Ivana Tesárková
ivana.tesarkova@zsebenese.opava.cz
ČJ - D
Speciální
pedagožka
Mgr. Radana Petrželová
radana.petrzelova@zsebenese.opava.cz
speciální pedagogika
Metodička
prevence
Mgr. Miroslava Stošenovská
miroslava.stosenovska@zsebenese.opava.cz
RJ - OV

Další stránka