Učitelé 2. stupně
Třída Třídní učitel(ka) Aprobace
VI.A Mgr. Jana Lhotská ČJ - VV
VI.B Mgr. Blanka Šindelářová RJ - Z
VII.A Mgr. Martin Kovář M - F
VII.B Mgr. Karolína Sněhotová Př - Ch
VIII.A Mgr. Dana Černínová M - Z
VIII.B Mgr. Hana Farská ČJ - OV - NJ
IX.A Mgr. David Růžička TV - TP
IX.B Mgr. Marie Tkadlečková D - ped.
IX.C Mgr. Romana Chalupská AJ
Další učitelé
Mgr. Pavel Dominik Př - Ch
Mgr. Karel Frýdl Př - TV
Bc. Lenka Kocurová ČJ - FJ
Mgr. Miloslav Kukol Z - TV
Mgr. Dana Pospěchová ČJ - D - AJ
Mgr. Rostislav Salamon M - Ch
Mgr. Miroslava Stošenovská RJ - OV
Mgr. Martina Švábová ČJ - AJ
Mgr. Ivana Tesárková ČJ - D

Další stránka