Pedagogický sbor Pedagogický sbor:    ředitel a jeho zástupce   výchovný poradce, speciální pedagog a metodik prevence   ICT koordinátoři   učitelé 1. stupně   učitelé 2. stupně   vychovatelky školní družiny a klubu   foto pedagogického sboru 2012   foto pedagogického sboru 2011   foto pedagogického sboru 2010   foto pedagogického sboru 2009   archiv