Jazykové třídy

   Jazykové třídy existovaly v Opavě na ZDŠ Otická. Od září 1974 přešly jazykové třídy na naši školu. Ve 14 třídách se vyučoval jazyk ruský, německý, anglický a francouzský. K výraznému zlepšení kvality výuky přispěly konverzace v jazyce německém a anglickém vyučované rodilými mluvčími. Jako lektoři působili: Dietrich Eichler, Brigette Gürich, Peter Blair, Robert Ramsdeu, David Green, Michael Ramsay a další.

   V roce 1994 uzavřela naše škola partnerské vztahy se školou v Reutlingenu, každoročně organizujeme společné pobyty našich a německých žáků střídavě u nás a v Reutlingenu. Učitelé angličtiny pravidelně vyjíždějí na poznávací a výukové zájezdy do Anglie.

   Každý rok jsme úspěšní v jazykových soutěžích:
1) Konverzační soutěž v angličtině a němčině na gymnáziu ve Štenberku,
2) Olympiáda v  jazyce anglickém a německém,
3) Konverzační soutěž v jazyce francouzském.

   První cizí jazyk, tedy angličtinu, se začínají děti učit od první třídy. V šesté třídě, nejpozději však v sedmém ročníku, si žáci volí druhý cizí jazyk (německý, francouzský nebo ruský). Zájem o cizí jazyky si mohou děti rozvíjet v konverzacích a zájmových útvarech s jazykovým zaměřením.

Další stránka