Sportovní třídy - zaměření na lední hokej

Historie
- od roku 1976 třídy na ZŠ Opava, Praskova 14
- od roku 1981 třídy na ZŠ Opava, Komenského 13
- od roku 2005 třídy na ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2

Úspěchy sportovních tříd
- hokejové třídy se většinou umísťují v horních patrech tabulky žákovské ligy v jednotlivých kategoriích 4. až 9. třídy
- největší úspěch v sezóně 2002/2003 na Mistrovství ČR 9. tříd ... 1. místo
- úspěchy na mezinárodních turnajích:
* v létech 2000 až 2003 ve Francii (Anglet) v kategorii 5. tříd ... 1. místo
* v roce 2004 a 2005 v Německu (Landshut) v kategorii 6.a 7. tříd ... 2. místo
* dalších úspěchů jsme dosáhli také na turnajích ve Švédsku, Itálii, Polska a na Slovensku

Nejslavnější absolventi
David Moravec - reprezentant ČR, olympijský vítěz z Nagana, MS
Radim Raděvič - reprezentant ČR, účastník OH v Calgary
Radek Bonk - hráč kanadsko-americké NHL, mistr světa
Petr Draisaitl - reprezentant Německa, účastník OH Calgary, MS
David Dostál - reprezentant Francie, účastník MS

HC Slezan

Činnost hokejových tříd a spolupráce školy s klubem HC Slezan Opava
- sportovní třídy trénují 4x týdně
- škola a klub vypracovali model tréninků sportovních tříd, který je úzce svázán s rozvrhem hodin ve škole, to znamená, že na konec vyučování navazuje trénink, ranním tréninkům je zase přizpůsoben začátek vyučování
- škola zajišťuje pro žáky 6.-9. tříd 5 hodin tělesné výchovy podle požadavků MŠMT pro třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy
- škola uvolňuje hokejové třídy z vyučování, pokud mají vložená utkání v týdnu (úterý, středa)
- škola umožňuje talentovaným hokejistům trénovat s vyšší kategorií, zameškané učivo však musí žáci zvládnout na základě individuální přípravy s vyučujícími
- problémy s prospěchem, či chováním žáků jsou konzultovány s trenérem a mohou znamenat zákaz tréninku i utkání pro problémové žáky
- učitelé se zajímají o sportovní výsledky svých žáků, někteří navštěvují jejich utkání

Další stránka